Statement

HANNE SIE


BILLEDKUNSTNER

VISUAL ARTIST

STATEMENT

 

Mit arbejde med maleri, akvarel, grafik og skulptur er centreret om farven og formen som udtryk, og som et universelt sprog uden ord. Det er mit mål at værkerne taler direkte til et andet menneskes følelser uden sproglige barrierer, og at de opleves forskelligt ud fra hvilken baggrund den enkelte har.


Jeg bearbejder mine sanseindtryk og oplevelser af verden til abstrakte, forenklede udtryk. Udgangspunktet i min praksis er geometrisk og konkret, men værkerne bliver nærværende gennem de titler, som jeg som regel giver dem. 


Vigtigt for mig er samspillet mellem farverne og formerne, som fremkaldes gennem deres indbyrdes stilling, placering og retning, deres kontrastforhold og volumen. Endnu vigtigere er det at benytte min umiddelbare intuition, som i sidste ende bestemmer værkets udtryk.


I maleriet arbejder jeg med farver, former og linjer, som samles til koloristiske kompositioner inden for min personlige lyriske palet. Det lyriske kommer tillige til udtryk i mit arbejde med sproget i de tre illustrerede digtsamlinger, som jeg hidtil har udgivet.


Jeg arbejder mest med abstrakte, koloristiske værker, som udfordrer min fantasi og evne til billed- og farvekomposition. Derudover gør jeg iagttagelser, som udmønter sig i figurative billeder.

 

I mit arbejde med udsmykninger vælger jeg forskellige løsninger alt efter hvad der egner sig bedst til den individuelle symbiotiske integration mellem fladen -  og de involverede personer, omgivelser og arkitektur - formen.

 

Hanne Sie

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF HANNE SIE'S VÆRKER

 

 

Hanne Sies malerier "handler" først og fremmest om farver. Jeg sætter med vilje handler i gåseøjne, fordi det netop ikke er fortællinger eller objekter fra den fysiske verden, der interesserer hende som kunstner.I 1912 skrev Wassily Kandinsky sin bog »Om det åndelige i kunsten«. Her plæderer den russiske kunstner for en ren kunst frigjort fra kravet om at repræsentere former fra den ydre verden. I stedet ønsker den spirituelt orienterede Kandinsky en kunst, hvor farver og former viser hen til en indre åndelig og universel verden, og hvor billedets elementer kan sammenlignes med musik. Hvor et maleri bliver til en farvesymfoni.

Det er dette, Hanne Sie vil med sin kunst. Som hos Kandinsky kan man finde genkendelige figurer, huse, blomster, landskabselementer og en flok elefanter!, men de indgår i kompositionen på samme ikke-repræsenterende måde som de rene abstrakte former. Man skal heller ikke kigge længe på et Hanne Sie-maleri for at opdage musikken i billederne. Farverne, skruet op til fuld lysstyrke, danner komplicerede og dynamiske mønstre på fladen. Ét maleri domineres af kolde nuancer, et andet af varme. Elliptiske energibaner afbrydes af rektangulære, kvadratiske eller kileformede planer, der får blikket og tempoet til at stoppe op og skyde i en anden retning skabende en ny kontrapunktisk rytme. Energien fortsætter ud over billedfladen som sammentrækninger eller eksplosioner. Galakser roterer om deres egen akse i universets dybe sorte uendelighed. Elektroner og neutrinoer farer rundt i elementarpartikulære baner. Associationerne er mange og principielt lige gyldige fra betragter til betragter.

Hvad der derimod er hverken lige gyldigt eller ligegyldigt, er Hanne Sies beherskelse af farven og formen. Selvom man arbejder intuitivt og uden foregående skitser, skal man alligevel være i stand til at sætte penselstrøgene med præcision. Og det kan Hanne Sie. De sidder lige i skabet. Noget, der har krævet årevis af hårdt arbejde og kamp med det besværlige lærred. Ikke, at man kan se det i hendes billeder. Hvad enten det er malerier eller akvareller, føles værkerne elegante, dynamiske og harmoniske. Glødende orange, dybe violette, meditative blå og florlette himmelblå toner skyder sig ind og ud i mellem hinanden dannende farvesymfonier af varierende rytme og stemning. Jeg ser Bach, Beethoven og Mozart for mit indre blik. Andre vil se jazzmusik, techno eller Pink Floyd. Det er helt op til en selv og sin medskabende fantasi.Under alle omstændigheder formidler Hanne Sies malerier en umiddelbar følelse af glæde. De sætter nogle svingninger i gang, vanskelige at sætte ord på, men kommende fra livet selv i alle dets fantastiske afskygninger.

 

Forfatter og Kunstkritiker Tom Jørgensen i bogen "101 Kunstnere 2014"

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF HANNE SIE'S VÆRKER
 
 
 
 
Hanne Sie arbejder i et abstrakt lyrisk formsprog med udgangspunkt i naturindtryk i lighed med kunstnere som Edvard Weie og Olaf Rude.
Der er noget livsbekræftende i de solrige billeder inspireret af rejser i Middelhavslandene. Her ses en forkærlighed for de varme farver: rød, orange, gul, rosa mens det skarpe lys i Grækenland og de stærke kontraster mellem det blå hav, den blå himmel og den hvidkalkede arkitektur afspejles i en række billeder holdt i en blå-grøn skala.
Formerne reduceres til velafgrænsede farvefelter. Undertiden kan det igangsættende motiv stadig anes bag abstraktionen: En fugls næb og klør, udsigten fra et vindue, de udstrakte marker m.v.
En særpræget koloristisk sans kendetegner Hanne Sie´s værker, hvad enten det er akrylmalerier eller akvareller. Inden for grafikken arbejder Hanne Sie med forskellige teknikker, men helst med lithografien, hvor hun kan bibeholde farvernes rigdom.
 
 
 
Kunsthistoriker Marianne Barbusse. Weilbachs Kunstnerleksikon.