Bøger - Books

HANNE SIE


BILLEDKUNSTNER

VISUAL ARTIST

1. Vinterdun                       150 kr.

 

Digtsamlingen beskriver en kunstner og digters tanker og overvejelser om livet og døden præget af oplevelser i landskaber af såvel reel som imaginær karakter fra tidligt efterår til forårets begyndelse

“Vinterdun” omhandler oplevelser af lys og mørke i årets vinter.

 

Ttil hvert digt er der skabt et billede i farver, som understøtter, beriger og udvider oplevelsen af det sproglige indhold. Motiverne er naturalistiske og mange af dem er billeder af fugle i haven. Fuglemotiverne optræder som symboler i teksternes indhold og beskriver tillige det på samme tid nærværende og flygtige.

 

 

Hver bog ledsages af et originalt, signeret og nummereret grafisk blad i A6-format med fuglemotiv i farver.

 

 

Digtsamlingen er på 68 sider og er trykt i 300 eksemplarer i A5-format

 

 

2.   Når Solen Synger                     150 kr.

      

      Illustrerede bornholmske digte.  

      

Bogen er skrevet under flere legatophold på Svanekegaarden. Digtene er ordnet kronologisk strækkende sig tidsmæssig fra forsommer til efter midsommer. Digtene er ledsaget af abstrakte farvebilleder, som beriger og udvider oplevelsen af det læste. Bogen er udgivet i 300 eksemplarer, som hvert er vedhæftet et lille originalt stykke nummereret og signeret farvegrafik.               

 

      A5-format med 60 sider i farver.                                     

 

3.   Lyksalige Forbandelser.                100 kr.

 

      Illustrerede Digte.                                                       

 

Digtene ledsages af billeder, som er frembragt på baggrund af digtene.                             Farveiluustrationerne er i en god kvalitet tæt på originalerne. Mange af digtene er alvorsfyldte, men fortolkes med både følelse og skønhed. Emnerne strækker sig fra barndomsoplevelser over eksistentielle spørgsmål om identitet til kærlighedsdigte.                                                                       

 

A5-format med 60 sider i farver.