Bøger - Books

HANNE SIE


BILLEDKUNSTNER

VISUAL ARTIST

1. Lyse Dage og Nætter.    150 kr.


Den illustrerede digtsamling beskriver forskellige kendte og mindre kendte steder og personer på Bornholm i den lyse sommertid. Den er skrevet på baggrund af digterens mange ophold på øen  - bl.a. i forbindelse med udstilliger hun har deltaget i.


Digtene tager udgangspunkt i naturoplevelser som kilde til påvirkning af sindet.

Digteren er optaget af landskabet, lyset, himlen, blæsten, havet, solen og månen, som giver anledning til følelser af gode og vemod, angst for alderdommen for morgendagen og for at miste samt anledning til følelser alf frihed, afstressning og energiopadning.


Der er stor kærlighed til øen med dens varierede natur og oprindelige bymiljøer samt til kunsten og de kunstnere som på forbilledlig vis har skildret den.


Bogen er et møde med billedkunstnerens digteriske tanker illustreret med digterens akvareller fra Bornholm, som både understøtter, beriger og udvider oplevelsen af teksten.


Digtsamlingen ledsages desuden af et originalt, signeret og nummereret grafisk blad med et landskabsmotiv fra Bornholm (trykt på eget værksted), som trykkes i samme oplag som bogen.


Digtsamlingen er på 88 sider, og er udgivet som paperback i 300 eksemplarer i farver i A5-format på forlaget Sie. (Eget forlag).




2. Vinterdun                       150 kr.

 

Digtsamlingen beskriver en kunstner og digters tanker og overvejelser om livet og døden præget af oplevelser i landskaber af såvel reel som imaginær karakter fra tidligt efterår til forårets begyndelse

“Vinterdun” omhandler oplevelser af lys og mørke i årets vinter.

 

Ttil hvert digt er der skabt et billede i farver, som understøtter, beriger og udvider oplevelsen af det sproglige indhold. Motiverne er naturalistiske og mange af dem er billeder af fugle i haven. Fuglemotiverne optræder som symboler i teksternes indhold og beskriver tillige det på samme tid nærværende og flygtige.

 

 

Hver bog ledsages af et originalt, signeret og nummereret grafisk blad i A6-format med fuglemotiv i farver.

 

 

Digtsamlingen er på 68 sider og er trykt i 300 eksemplarer i A5-format

 

 

3.   Når Solen Synger                     150 kr.

      

      Illustrerede bornholmske digte.  

      

Bogen er skrevet under flere legatophold på Svanekegaarden. Digtene er ordnet kronologisk strækkende sig tidsmæssig fra forsommer til efter midsommer. Digtene er ledsaget af abstrakte farvebilleder, som beriger og udvider oplevelsen af det læste. Bogen er udgivet i 300 eksemplarer, som hvert er vedhæftet et lille originalt stykke nummereret og signeret farvegrafik.               

 

      A5-format med 60 sider i farver.                                     

 

4.   Lyksalige Forbandelser.                100 kr.

 

      Illustrerede Digte.                                                       

 

Digtene ledsages af billeder, som er frembragt på baggrund af digtene.                             Farveiluustrationerne er i en god kvalitet tæt på originalerne. Mange af digtene er alvorsfyldte, men fortolkes med både følelse og skønhed. Emnerne strækker sig fra barndomsoplevelser over eksistentielle spørgsmål om identitet til kærlighedsdigte.                                                                       

 

A5-format med 60 sider i farver.