Statement
STATEMENT

 

 

 

 

Jeg arbejder med malerier, akvareller, kridttegninger, grafik og skulptur.

Farverne er det væsentligste for mig i arbejdet, og jeg er især optaget af koloristisk lyse, rene og klare farver, som ved deres kraft kan få hjertet til at flagre og tanken til at flyve.

Mine inspirationskilder er mangfoldige, men ofte er det sanseindtryk og tankeeksperimenter, der danner billeder inde i hovedet. De genkendelige elementer i billederne spiller ofte en mere eller mindre underordnet rolle i forhold til den stemning eller de følelser, som er forbundet med oplevelsen af dem.

Jeg forsøger på samme måde som lyrikeren at fortætte de mange forskellige indtryk til et enkelt og sammenfattende udtryk. Samtidig vil jeg gerne bevare en nuancering og almengyldighed, så oplevelsen også står åben for beskuerens medleven og fantasi.

Formen er i mere eller mindre grad abstrakt, og jeg arbejder koloristisk med begejstrede farver i lyriske sansefyldte billeder. Jeg forsøger at kontrastere farve overfor farve og varme  imod kulde, og ofte er perspektivet ændret eller helt opløst.

Drivkraften til mine værker er mine længsler og håb. Nogle af mine arbejder er meget markante og kraftfulde, mens andre er blide og rolige. Nogle udtrykker fortættelse, trods og smerte, mens andre ånder af lys og håb.

 

I mit arbejde med udsmykninger vælger jeg forskellige løsninger alt efter hvad der egner sig bedst til den individuelle symbiotiske integration mellem fladen -  og de involverede personer, omgivelser og arkitektur - formen.

 

Hanne Sie

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF HANNE SIE'S VÆRKER

 

 

 

 

Hanne Sie arbejder i et abstrakt lyrisk formsprog med udgangspunkt i naturindtryk i lighed med kunstnere som Edvard Weie og Olaf Rude.

Der er noget livsbekræftende i de solrige billeder inspireret af rejser i Middelhavslandene. Her ses en forkærlighed for de varme farver: rød, orange, gul, rosa mens det skarpe lys i Grækenland og de stærke kontraster mellem det blå hav, den blå himmel og den hvidkalkede arkitektur afspejles i en række billeder holdt i en blå-grøn skala.

Formerne reduceres til velafgrænsede farvefelter. Undertiden kan det igangsættende motiv stadig anes bag abstraktionen: En fugls næb og klør, udsigten fra et vindue, de udstrakte marker m.v.

En særpræget koloristisk sans kendetegner Hanne Sie´s værker, hvad enten det er akrylmalerier eller akvareller. Inden for grafikken arbejder Hanne Sie med forskellige teknikker, men helst med lithografien, hvor hun kan bibeholde farvernes rigdom.

 

 

 

Kunsthistoriker Marianne Barbusse. Weilbachs Kunstnerleksikon.

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF HANNE SIE'S VÆRKER

 

 

Hanne Sies malerier "handler" først og fremmest om farver. Jeg sætter med vilje handler i gåseøjne, fordi det netop ikke er fortællinger eller objekter fra den fysiske verden, der interesserer hende som kunstner.I 1912 skrev Wassily Kandinsky sin bog »Om det åndelige i kunsten«. Her plæderer den russiske kunstner for en ren kunst frigjort fra kravet om at repræsentere former fra den ydre verden. I stedet ønsker den spirituelt orienterede Kandinsky en kunst, hvor farver og former viser hen til en indre åndelig og universel verden, og hvor billedets elementer kan sammenlignes med musik. Hvor et maleri bliver til en farvesymfoni.

Det er dette, Hanne Sie vil med sin kunst. Som hos Kandinsky kan man finde genkendelige figurer, huse, blomster, landskabselementer og en flok elefanter!, men de indgår i kompositionen på samme ikke-repræsenterende måde som de rene abstrakte former. Man skal heller ikke kigge længe på et Hanne Sie-maleri for at opdage musikken i billederne. Farverne, skruet op til fuld lysstyrke, danner komplicerede og dynamiske mønstre på fladen. Ét maleri domineres af kolde nuancer, et andet af varme. Elliptiske energibaner afbrydes af rektangulære, kvadratiske eller kileformede planer, der får blikket og tempoet til at stoppe op og skyde i en anden retning skabende en ny kontrapunktisk rytme. Energien fortsætter ud over billedfladen som sammentrækninger eller eksplosioner. Galakser roterer om deres egen akse i universets dybe sorte uendelighed. Elektroner og neutrinoer farer rundt i elementarpartikulære baner. Associationerne er mange og principielt lige gyldige fra betragter til betragter.

Hvad der derimod er hverken lige gyldigt eller ligegyldigt, er Hanne Sies beherskelse af farven og formen. Selvom man arbejder intuitivt og uden foregående skitser, skal man alligevel være i stand til at sætte penselstrøgene med præcision. Og det kan Hanne Sie. De sidder lige i skabet. Noget, der har krævet årevis af hårdt arbejde og kamp med det besværlige lærred. Ikke, at man kan se det i hendes billeder. Hvad enten det er malerier eller akvareller, føles værkerne elegante, dynamiske og harmoniske. Glødende orange, dybe violette, meditative blå og florlette himmelblå toner skyder sig ind og ud i mellem hinanden dannende farvesymfonier af varierende rytme og stemning. Jeg ser Bach, Beethoven og Mozart for mit indre blik. Andre vil se jazzmusik, techno eller Pink Floyd. Det er helt op til en selv og sin medskabende fantasi.Under alle omstændigheder formidler Hanne Sies malerier en umiddelbar følelse af glæde. De sætter nogle svingninger i gang, vanskelige at sætte ord på, men kommende fra livet selv i alle dets fantastiske afskygninger.

 

Forfatter og Kunstkritiker Tom Jørgensen i bogen "101 Kunstnere 2014"

 

 

 

 

 

 

 Copyright © All Rights Reserved