Bøger - Books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vinterdun 150 kr.

 

Digtsamlingen beskriver en kunstner og digters tanker og overvejelser om livet og døden præget af oplevelser i landskaber af såvel reel som imaginær karakter fra tidligt efterår til forårets begyndelse

“Vinterdun” omhandler oplevelser af lys og mørke i årets vinter.

 

Ttil hvert digt er der skabt et billede i farver, som understøtter, beriger og udvider oplevelsen af det sproglige indhold. Motiverne er naturalistiske og mange af dem er billeder af fugle i haven. Fuglemotiverne optræder som symboler i teksternes indhold og beskriver tillige det på samme tid nærværende og flygtige.

 

 

Hver bog ledsages af et originalt, signeret og nummereret grafisk blad i A6-format med fuglemotiv i farver.

 

 

Digtsamlingen er på 68 sider og er trykt i 300 eksemplarer i A5-format

 

 

2. Når Solen Synger 150 kr.

Illustrerede bornholmske digte. 

Bogen er skrevet under flere legatophold på

Svanekegaarden. Digtene er ordnet krono- logisk strækkende sig tidsmæssig fra forsommer til efter midsommer. Digtene er ledsaget af abstrakte farvebilleder, som beriger og udvider oplevelsen af det læste. Bogen er udgivet i 300 eksemplarer, som hvert er vedhæftet et lille originalt stykke nummereret og signeret farvegrafik.

 

A5-format med 60 sider i farver.

 

3. Lyksalige Forbandelser. 100 kr.

 

Illustrerede Digte.

 

Digtene ledsages af billeder, som er frembragt på baggrund af digtene. Farveiluustrationerne er i en god kvalitet tæt på originalerne. Mange af digtene er alvorsfyldte, men fortolkes med både følelse og skønhed. Emnerne strækker sig fra barndomsoplevelser over eksistentielle spørgsmål om identitet til kærlighedsdigte.

 

A5-format med 60 sider i farver.

 

 

Copyright © All Rights Reserved