Bøger - Books

3. Bog med billeder af værker og digte. 250 kr. 4. Katalog i farver. 20 kr.

 

Pænt indbundet bog med mange farveillustrationer Med gode farveillustrationer og fin gengivelse

i god kvalitet tæt på originalerne af malerier, akva- af værkerne.

reller, farvekridttegninger, grafik og skulpturer. Indeholder CV, beskrivelse af værker af

Med enkelte digte fra egen hånd. kunsthistoriker Marianne Barbusse samt

Artists Statement.

A4-format med 100 sider i farver. A5-format med 40 sider i farver.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

1. Lyksalige Forbandelser. 100 kr. 2. Når Solen Synger 150 kr.

Illustrerede Digte. Illustrerede bornholmske digte.

 

Digtene ledsages af billeder, Bogen er skrevet under flere legatophold på

som er frembragt på baggrund af digtene. Svanekegaarden. Digtene er ordnet krono-

Farveiluustrationerne er i en god kvalitet tæt på logisk strækkende sig tidsmæssig fra for-

originalerne. Mange af digtene er alvorsfyldte, sommer til efter midsommer. Digtene er

men fortolkes med både følelse og skønhed. ledsaget af abstrakte farvebilleder, som

Emnerne strækker sig fra barndomsoplevelser beriger og udvider oplevelsen af det læste.

over eksistentielle spørgsmål om identitet til Bogen er udgivet i 300 eksemplarer, som

kærlighedsdigte. hvert er vedhæftet et lille originalt stykke

nummereret og signeret farvegrafik.

A5-format med 60 sider i farver. A5-format med 60 sider i farver.