Bøger - Books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lyksalige Forbandelser. 100 kr.

 

Illustrerede Digte.

 

Digtene ledsages af billeder, som er frembragt på baggrund af digtene. Farveiluustrationerne er i en god kvalitet tæt på originalerne. Mange af digtene er alvorsfyldte, men fortolkes med både følelse og skønhed. Emnerne strækker sig fra barndomsoplevelser over eksistentielle spørgsmål om identitet til kærlighedsdigte.

 

A5-format med 60 sider i farver.

 

 

2. Når Solen Synger 150 kr.

Illustrerede bornholmske digte. 

Bogen er skrevet under flere legatophold på

Svanekegaarden. Digtene er ordnet krono- logisk strækkende sig tidsmæssig fra forsommer til efter midsommer. Digtene er ledsaget af abstrakte farvebilleder, som beriger og udvider oplevelsen af det læste. Bogen er udgivet i 300 eksemplarer, som hvert er vedhæftet et lille originalt stykke nummereret og signeret farvegrafik.

 

A5-format med 60 sider i farver.

 

 

Copyright © All Rights Reserved